Algemene Voorwaarden Klanten Spaarsysteem van De Arend te Maasbracht.

Voorwaarden Spaarsysteem

Door deelname aan deze actie gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden:

 1. Alleen klanten die digitaal geregistreerd staan  in het systeem, Cyclesoftware, van De Arend kunnen bij De Arend deelnemen aan het spaarsysteem en kunnen hierna digitale Spaarpunten sparen (hierna: ‘deelnemer’);
 2. Een deelnemer heeft alleen recht op Spaarpunten bij aanschaf van door De Arend geselecteerde producten;
 3. De desbetreffende punten worden slechts door de deelnemer verdiend op het moment dat de betaling van het aangeschafte product volledig is afgerond of op het moment dat er een onderlinge betalingsregeling door beide partijen is overeengekomen en in gang is gezet;
 4. Spaarpunten kunnen alleen gespaard worden door klanten waarbij de volledig contactgegevens digitaal staan geregistreerd bij De Arend, anoniem sparen is niet mogelijk;
 5. De Arend behoudt zich het recht voor om het aantal Spaarpunten dat gespaard kan worden bij aanschaf van de geselecteerde producten tussentijds aan te passen;
 6. Spaarpunten kunnen alleen worden ingewisseld voor de door De Arend geselecteerde producten en acties;
 7. De Arend behoudt zich het recht voor om het aantal Spaarpunten dat benodigd is bij inwisseling tussentijds aan te passen;
 8. Bij annulering van een bestelling of het ruilen van artikelen vervallen de reeds daarbij gespaarde Spaarpunten;
 9. Spaarpunten zijn niet geldig i.c.m. andere acties, tenzij anders aangegeven;
 10. Spaarpunten zijn persoonsgebonden en gekoppeld aan één account en zijn maximaal 18 maanden geldig;
 11. Spaarpunten zijn niet overdraagbaar;
 12. Het combineren van Spaarpunten van verschillende klanten is niet mogelijk;
 13. Het gelijktijdig inwisselen en sparen van Spaarpunten op één product is niet mogelijk;
 14. Spaarpunten zijn niet inwisselbaar voor (contant) geld, eventuele restitutie is niet mogelijk;
 15. De Arend behoudt zich het recht voor om de hoeveelheid gespaarde Spaarpunten te wijzigen die niet voldoen aan de voorwaarden of waarvan het vermoeden bestaat dat er sprake is van fraude, bedrog e/o misbruik;
 16. De Arend behoudt zich het recht voor om het inleveren c.q. het inwisselen van gespaarde Spaarpunten te weigeren indien de deelnemer niet heeft voldaan aan de voorwaarden of indien er het vermoeden bestaat dat er sprake is van fraude, bedrog e/o misbruik;
   • Deelname is uitgesloten voor:
   •  Sponsorkaarten;
   • Zakelijke bestellingen;
   • Gratis c.q. promotiekaarten;
 17. De Arend behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden zonder opgaaf van redenen tussentijds geheel of gedeeltelijk te wijzigen e/o de actie te beëindigen;
 18. Bij het inwisselen van Spaarpunten zijn voor enkele producten of diensten aanvullende algemene voorwaarden van toepassing. Hieronder vallen o.a.:
  • Algemene Voorwaarden De Arend (te vinden op https://www.arend-de.nl/ of vraag ernaar in de winkel)
  • Voor alle aanvullende voorwaarden neem contact op met De Arend: info@arend-de.nl ;
 19. Voor de gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet of in onvoldoende mate voorzien, beslist de directie van De Arend;
 20. Op deze algemene voorwaarden, alsmede eventueel daaruit voortvloeiden geschillen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Heeft u vragen over ons spaarpunt systeem? Neem dan contact met ons op.